หน้าแรก / กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมปลูกป่าเพื่อสังคม

 กิจกรรมปลูกป่าเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ทาง ไล บราเธอร์ส และบริษัทในเครือเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม จึงเกิดกิจกรรมปลูกป่าร่วมกันในวันดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนได้มี ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันภายใต้องค์กรของเรา ในการเล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้  เพราะปัจจุบันนี้ นี้ป่าฝนเขตร้อนของไทยถูกทำลายและลดลงมาก การปลูกป่าทดแทนตลอดจนการปลูกป่าชายเลน เพื่อพวกเราจะได้มีป่าไม้สำหรับพวกเราในอนาคต

ความรู้สึกของพวกเราในการรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนหนึ่งคือการรักษาธรรมชาติของเราเพื่อในอนาคตของเราที่ดี  ชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติ และจุดมุ่งหมายคือการขอบคุณทุกสิ่งที่มีส่วนร่วมกับสังคมของเรา

พนักงานทุกคนได้รับความสุขกันถ้วนหน้ากับการปลูกป่าชายเลนครั้งนี้ แม้จะมียุงบ้างทำให้บางคนเกิดอาจคันบ้างก็ตามที

หลังจากที่เราเสร็จสิ้นการปลูกป่าชายเลน เราได้ไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง เป็นเรือรบประจาการมีอายุการใช้งานนานที่สุดในกองทัพเรือเป็นเวลากว่า 60 ปี จนกระทั่งกระทรวงกลาโหมได้พิจารณา เพื่ออนุรักษ์เป็นพิพิธภัณฑ มันถูกใช้ใน สงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

จากนั้นได้ไปเยี่ยมชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ในช่วงบ่ายเพื่อจับจ่ายซื้อของ และของฝาก แบบสบายริมน้า สัมผัสวิถีชีวิตไทยสมัยก่อนที่ใช้ชีวิตริมน้า และยังเป็นศูนย์รวมสินค้า OTOP ที่สร้างสรรค์จากคนในชุมชนบางน้าผึ้งและตาบลใกล้เคียงในจังหวัด สมุทรปราการ

 

 

บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.