หน้าแรก / บทสัมภาษณ์
บทสัมภาษณ์คุณนาถยา (แดงบุหงา) เบ็ญจศิริวรรณ

 บทสัมภาษณ์คุณนาถยา (แดงบุหงา) เบ็ญจศิริวรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

1. ประวัติย่อ

   เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร เอกสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ พ.ศ. 2550 รองประธานคณะกรรมการติดตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โซนบูรพา และรับผิดชอบในตำแหน่งที่ปรึกษาและเลขาส่วนตัว ประธานสภา ตลอดระยะเวลา 30 ปี จนถึงปัจจุบันเธอยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เช่น เป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อไปบรรยายให้ความรู้ ตามโรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ และช่วยงานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและองค์กรมูลนิธิต่างๆ นอกจากนั้นยังรับเชิญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนต่างๆ ด้วยเช่นเดียวกัน

 

2. ปรัชญา คติพจน์ ในการดำรงชีวิต

    “ต้องมีคุณธรรม มีความกตัญญู ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความบริสุทธิ์ใจในทุกๆการกระทำ มอบหมายและขอพรต่ออัลลอฮ (พระเจ้า) ”  

มนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นเราต้องมีการสอนตัวเองเตือนตัวเองอยู่ตลอด เพื่อเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวัน สำหรับพี่กุ๊กแล้วความซื่อสัตย์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญมาก ความบริสุทธิ์ใจ ความจริงใจต่อผู้อื่น และการมีวินัยในการทำงานเป็นสิ่งที่ยึดถือมาโดยตลอด และในการช่วยเหลือผู้อื่นในไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใดๆมารองรับ เพราะตำแหน่งไม่ได้อยู่กับเราไปตลอด แค่เพียงเราบริสุทธิ์ใจ และมีเจตนาที่ดีที่จะทำ เราก็สามารถทำได้ตลอด มันทำให้เรามีความสุขใจที่ได้ทำได้ช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สมัยที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จะไม่โกหกกับพี่น้องประชาชนม เพราะการหลอกลวงพี่น้องประชาชนมันเป็นสิ่งที่น่าละอาย อะไรที่ทำได้เราก็จะบอกว่าได้ อะไรที่ทำไม่ได้ก็จะร่วมแก้ไขแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนด้วยตัวเอง คือเราต้องให้ความจริงใจเพราะเราไม่ได้เจอกันแค่นี้ เรายังต้องเจอพี่น้องประชาชนอีก เรายังต้องขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนอีก เพราะทุกอาชีพไม่มีอาชีพไหนที่จะทำได้ทุกอย่าง แต่เราต้องรู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตลอดจนหวังความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮด้วย ด้วยกับการขอพรทั้งให้กับตัวเราและกับคนอื่นๆ เพื่อหวังให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในทุกๆการงานที่เราได้ทำ

 

3. เรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิต และผ่านพ้นมาได้อย่างไร

ชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะในฐานะนักแสดง หรือนักการเมือง ก็มีปัญหามาโดยตลอด เป็นปกติของมนุษย์ที่จะเจอทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่เราก็ต้องอดทน เพราะทุกอย่างมันก็จะผ่านไป ยิ่งในฐานะนักการเมืองก็ยิ่งต้องเจอแรงกดดันจากภายนอกเยอะ เพราะมันมีทั้งคนชอบและไม่ชอบ แต่ส่วนตัวอาจจะเป็นคนพูดตรงแต่ไม่เคยอคติหรือคิดร้ายกับใคร เพราะฉะนั้นคือจะไม่เคยโกรธใคร เพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปโกรธคนอื่น พี่กุ๊กเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นเสมอ ยิ่งใครไม่ชอบเราพี่กุ๊กก็อยากที่จะเข้าใกล้เค้า เพื่อที่เค้าจะได้รู้จักเรามากขึ้น และการอยู่ร่วมกันในสังคมเราเลือกที่จะให้อภัยผู้อื่นเสมอ การขอโทษหรือการยกมือไหว้ผู้อื่นมันเป็นวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม และในบางสถานการณ์การที่เราขอโทษผู้อื่นก่อนด้วยความจริงใจกับคนที่เค้าอาจจะทำไม่ดีกับเรา หรือคิดไม่ดีกับเรา มันทำให้สถานการณ์เบาลง คลี่คลายลงไปในทางที่ดี พี่กุ๊กเชื่อในความดี ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา มันจะช่วยให้เราผ่านพ้นทุกปัญหาได้ และบางครั้งเวลาที่เกิดความทุกข์เราก็ควรมองคนที่ด้อยโอกาสหรือทุกข์กว่าเรา มันจะทำให้เรามีแรงมีกำลังใจในการต่อสู้กับทุกๆปัญหาต่อไป

 

4. มองเมืองไทย ด้านสังคม และเศรษฐกิจ อย่างไรบ้าง

ก็อยากให้ปฏิรูปแก้ไขในเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน เพราะถือว่าเป็นปัญหาพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ เพราะหากปัญหาจุดนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข มันจะมีปัญหาทางสังคมตามมาอีกมาก เพราะผู้คนต่างดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด

และจะเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น พวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตา มีทศพิษราชธรรม ที่ได้ทรงชี้แนะในเรื่องของความพอเพียง อยู่อย่างพอดีเราเองก็ต้องนำมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น ทุกวันนี้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก เราขาดความสวยงามด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลที่เราเคยมีมา ตลอดจนการปฎิรูปเรื่องการศึกษาด้วยเพื่อต้อนรับ AEC (Asean Economics Community)เราต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมในหลายๆด้าน เช่นเรื่องภาษา วัฒนธรรมและศาสนา เราต้องเพิ่มความเข้าใจในบริบทของแต่ละศาสนา เคารพความแตกต่างของการนับถือศาสนาและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข……

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 Rss ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 9 Oct 2017

1

1
1
1
ห้องเรียนกฎหมาย

1 Rss ห้องเรียนกฎหมาย

1 19 Jan 2016

1

1
1
1
กิจกรรมเพื่อสังคม

 

 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.