หน้าแรก / บทสัมภาษณ์
ปรัชญาแนวทางชีวิต ของนายไกร ตั้งสง่า “เมื่อจะทำอะไรแล้ว ทำแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่ – คนรอบข้างได้ประโยชน์หรือไม่ – สิ่งที่ทำสร้างความเดือดร้อนแก่คนรอบข้างหรือไม่ – มีประสิทธิภาพเต็มที่หรือไม่”

 
ประวัติย่อ
    เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2495 ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อพ.ศ. 2517 ต่อมาได้มีโอกาสศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา ณ The Ohio State University รัฐOhio และได้รับวุฒิวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(โยธา) นอกจากนี้ยังได้รับ ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านการบริหารจัดการจาก University of Louisiana และ ด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมโดยเฉพาะการสร้างสะพาน โดยผลงานที่สร้างชื่อเสียงมีอยู่มากมาย เช่น งานสร้างสะพานในรัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 400 แห่ง โครงการสร้างสะพานไทย-ญี่ปุ่น ถนนพระราม 4 ในกรุงเทพฯ โครงการทางด่วนต่างๆ รวมไปถึงโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้ง 2 สาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท International Engineering  Constants จำกัด และ บริษัท KKT Engineering จำกัด
 
ปรัชญาและคติพจน์ในการดำเนินชีวิต
ปกติแล้ว การดำเนินชีวิตนั้น จะเป็นคนติดดิน ไม่จำเป็นต้องมีพิธีการใดๆมากมาย เป็นคนง่ายๆ แต่ปรัชญาที่ยึดติดและทำมาเสมอคือ “เมื่อจะทำอะไรแล้ว ทำแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่ – คนรอบข้างได้ประโยชน์หรือไม่ – สิ่งที่ทำสร้างความเดือดร้อนแก่คนรอบข้างหรือไม่ – มีประสิทธิภาพเต็มที่หรือไม่” ครั้นเมื่อเกิดคลื่นสึนามิถล่มประเทศไทยเมื่อปลายปีพ.ศ. 2547นั้น ตนเองได้ร่วมมือกับองค์กรโรตารี่ประเทศสหรัฐอเมริการะดมความช่วยเหลือ เพื่อที่จะไปช่วย ต.บ้านนาเค็ม จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นที่ประสบภัยที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนIมากเป็นอันดับต้นๆ และมีความเสียหายของอาคารบ้านเรือนและอาคารโรงเรียน เมื่อนำทุนและบุคลากรไปถึงสถานที่แล้ว ปรากฏว่าองค์กรต่างๆได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้ว แต่ช่วยกันมากเกินความจำเป็น ไม่ได้มีการกระจายความช่วยเหลือไปยังที่ประสบภัยอื่นเลย ด้วยหลักปรัชญาที่ตนยึดถือ จึงตัดสินใจเปลี่ยนแผนการช่วยเหลือ ไปช่วยเกาะที่อยู่ข้างๆชื่อ ต.เกาะคอเขา ซึ่งประสบภัยเช่นกันแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย พอไปถึงชาวบ้านก็ต่างได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และพอใจเป็นอย่างมาก
 
    ส่วนด้านปรัชญาในการทำธุรกิจนั้น “ต้องมีความยุติธรรม – จรรยาบรรณ – และคุณธรรม ในการทำธุรกิจ” ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถประสบความสำเร็จได้ นอกจากนี้แล้ว ตนเองจะให้ความสำคัญมากกับคุณภาพของงาน ซึ่งจะได้มาจากวินัยในการทำงาน บวกกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตนเองมักจะสอนกับรุ่นน้องหรือพนักงานของตนว่า เมื่อมีวินัย และความรับผิดชอบแล้ว คุณภาพของงานก็จะย่อมดีไปด้วย โดยเฉพาะงานทางด้านวิศวกรรมที่เสี่ยงต่อการสร้างความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินนั้น คุณภาพของงานและความรับผิดชอบต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
 
อุปสรรค
    ทุกคนมีปัญหา และปัญหาก็ย่อมมีให้เราแก้เสมอ สิ่งที่แก้ไม่ได้ก็อาจจะมีบ้าง แต่เราต้องพยายามให้มากที่สุดที่จะแก้ปัญหาและชนะอุปสรรคไปให้ได้
 
มุมมองของประเทศไทย ด้านการเมือง-เศรษฐกิจ
    ตามความเห็นของตนนั้น เศรษฐกิจประเทศไทยได้หยุดชะงักไปตั้งแต่เกิดการปฏิวัติในเดือนกันยายนปีพ.ศ.2549 ในภาคธุรกิจนั้น ยังพอช่วยตัวเองไปได้บ้าง แต่รัฐบาลหลังการปฏิวัตินั้น ไม่ได้ทำหน้าที่ให้เต็มที่ โดยเฉพาะในการส่งเสริมภาคธุรกิจและให้การศึกษากับประชาชน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไต้หวัน หรือ สิงคโปร์ ที่มี Trade Ministry ที่ดีเป็นแกนนำในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ
 
    ทางด้านพลังงานนั้น รัฐบาลก่อนและปัจจุบัน ไม่มีนโยบายที่จริงจังในมาตรการประหยัดพลังงาน หรือด้านการส่งเสริมหาพลังงานทดแทน จึงทำให้มีการใช้พลังงานด้านอย่างสิ้นเปลือง รัฐบาลควรจะเร่งการก่อสร้างระบบรางทั่วประเทศ ทั้งสำหรับทางด้านการขนส่งและการคมนาคมด้วย เพราะจะเป็นระบบที่สามารถเคลื่อนย้ายทั้งคนและสิ่งของได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และที่สำคัญประหยัดพลังงานน้ำมันมากที่สุด
 
    ทางด้านการเมืองนั้น ประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในช่วงของวิกฤติ และยังไม่มั่นคง ในอนาคตหากยังไม่ดีขึ้น เกรงว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง หากประเทศไทยสามารถพัฒนาการเมืองให้ดีขึ้นโดยได้คนดีมีความสามารถมาปกครองประเทศ สิ่งนี้จะช่วยให้ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาในทางด้านอื่นให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

  

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 Rss ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 9 Oct 2017

1

1
1
1
ห้องเรียนกฎหมาย

1 Rss ห้องเรียนกฎหมาย

1 19 Jan 2016

1

1
1
1
กิจกรรมเพื่อสังคม

 

 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.