หน้าแรก / บทสัมภาษณ์
คุณชาญ สารเลิศโสภณ ผู้อำนวยการสภาอุตสาหกรรมไทย

1. ประวัติย่อ
เกิดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2496 ที่กรุงเทพมหานคร หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว ได้มีโอกาสรับทุนการศึกษา Columbo ไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา หนึ่งปี และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย New South Wales เอกสถาปัตย์ และคณิตศาสตร์ และได้เรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Sydney University ระหว่างที่ศึกษาต่ออยู่ที่ออสเตรียเลียนั้น ก็ได้ทำงานกับบริษัท Philips ในฐานะโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมระบบต่างๆให้กับบริษัท ต่อมาได้เดินทางกลับมาประเทศไทย และได้มีโอกาสทำงานกับอุตสาหกรรมหลายๆด้าน เช่น การก่อสร้าง การผลิตสินค้าเหล็ก รวมไปถึง อุตสาหกรรมด้าน Software ที่ตนถนัดด้วย โดยได้ผลิต software ให้กับ Jasmine Internet และจัดทำเว็บไซต์ให้กับ Foreign Chamber of Commerce อีกด้วย  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. คติพจน์ในการดำเนินชีวิต
ชีวิตของเรานั้น ไม่ใช่เป็นของเราคนเดียว” มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่อาศัยโดยพึ่งพาซึ่งกันและกัน เราต้องช่วยเหลือกัน เพราะฉะนั้น เราต้องไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นและสังคมด้วย ซึ่งเห็นด้วยกับความคิดของ มร. โมริตะ ผู้ก่อตั้งโซนี่ ที่ว่า “ชีวิตเรานั้น ยืมมาจากคนอื่น เพราะฉะนั้น เราจึงควรที่จะมีชีวิตเพื่อผู้อื่น” เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตเพื่อให้เป็นคุณประโยชน์นั้น เราต้องทำตัวให้กระตือรือร้น และพัฒนาตัวเองให้ชินกับการแข่งขันตลอดเวลา ยิ่งถ้าได้มีการพัฒนาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เช่น สถาบันครอบครัวนั้น จะยิ่งทำให้เป็นผลดีต่อสังคมมากยิ่งขึ้นด้วย
 
3. อุปสรรคในชิวิตคืออะไร และสามารถผ่านพ้นประสบการณ์นั้นไปได้อย่างไร
ตนเองคิดอยู่เสมอว่า อุปสรรค นั้นเปรียบเสมือนยาชูกำลัง เพราะอุปสรรค เป็นเป็นตัวกระตุ้นให้เราพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้น ทำให้ก้าวต่อไปได้มั่นคงยิ่งขึ้น  อุปสรรคที่เคยประสบนั้น คือช่วงที่ยังอายุน้อย กำลังเรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย ขณะนั้นเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย และเพราะเป็นคนอดออม จึงมีเงินเก็บและตัดสินใจเปิดร้านอาหารไทยแห่งหนึ่ง ในช่วงแรกนั้นได้รับความนิยมมาก ลูกค้าเข้ามาก แต่เนื่องจากว่าดูแลร้านเอง พร้อมทั้งเรียนไปด้วย ทำให้เหนื่อยมาก นอกจากนั้น ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขยายกิจการเร็วเกินไป มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินที่ไม่ดี และปัญหาเรื่องคนงาน ต่อมาจึงจำเป็นต้องขายร้านอาหารนั้น หลังจากเปิดร้านไปเพียงปีกว่าๆเท่านั้น  อุปสรรคที่ครั้งหนึ่งที่ยังจำได้ คือประสบการณ์ตอนที่เป็นหนี้หลายสิบล้าน ในช่วงที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตก เนื่องจากได้นำเงินที่มีอยู่ทั้งหมดจากการขายทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างที่มีที่ออสเตรเลีย มาลงทุนฝากกับธนาคารในเมืองไทย ประกอบกับทำธุรกิจส่วนตัว พอเศรษฐกิจย่ำแย่ จึงทำให้ขาดทุนมหาศาล หลังจากที่หมดเนื้อหมดตัวอีกครั้ง จึงตัดสินใจสู้ชีวิตอีกครั้ง ด้วยการกลับไปตั้งต้นทำงานที่ออสเตรเลีย เพื่อเก็บเงินใหม่ ตั้งตัวใหม่
 
4. มุมมองเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทยในปัจจุบัน
คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนั้น ให้ความสำคัญกับปัญหาสังคมน้อย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ๆต่างๆในประเทศ ณ ตอนนี้ ตนมีความเห็นว่า ควรจะมีการรณรงค์สถาบันครอบครัวมากๆ เพราะในขณะนี้ เยาวชนไทยเลือกวัตถุนิยมในการหาความสุขใส่ตน หากสถาบันครอบครัวแข็งแกร่ง มีการสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวด้วยความรักและจริยธรรมแล้ว สังคมไทยก็จะพัฒนาไปได้ดีกว่านี้ นอกจากนี้ เห็นว่า คนในประเทศไทย ยังขาดความเสียสละ ทั้งทางด้านการเมือง และสังคมด้วย หากมีคนยินดีที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อส่วนรวม และให้อภัยซึ่งกันและกันแล้ว ทุกอย่างก็คงจะดีขึ้น ปัญหาสังคมที่มีอยู่ในขณะนี้ เห็นว่ายังสามารถแก้ไขได้ แต่อาจจะต้องใช้เวลาสักพัก เป็นลักษณะใช้เวลาให้รักษาใจ และความคิด Long Term โดยต้องเริ่มจากการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง เป็นพื้นฐานที่แข็งแรงและดีต่อไป
 
5. คำพูดทิ้งท้าย ที่อยากฝากให้คนรุ่นต่อไป
ในขณะนี้ เด็กไทยเอง มองอนาคตของประเทศไทยเองไม่ออก ยังมีเด็กที่ยังด้อยทางด้านการศึกษาอีกมาก ทั้งด้านความรู้ และจริยาธรรมด้วยเพราะฉะนั้น จึงอยากฝากให้เยาวชนไทย มั่นศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้น รวมไปถึงด้านจริยธรรม พร้อมกันนี้ อยากให้เยาวชนไทย “อย่าลืมตัวเอง อย่าเป็นภาระของสังคม” “ทุกคนมีหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ถ้าทำเท่านี้ได้ สังคมไทย ประเทศไทยก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 Rss ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 9 Oct 2017

1

1
1
1
ห้องเรียนกฎหมาย

1 Rss ห้องเรียนกฎหมาย

1 19 Jan 2016

1

1
1
1
กิจกรรมเพื่อสังคม

 

 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.