หน้าแรก / บทสัมภาษณ์
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

1. ประวัติย่อ

 

เกิดที่กรุงเทพฯ ย่านสาธร การศึกษา: ปริญญาตรี  (ชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท (โภชนศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก Docteur en Biologie Medicale Applique (grand distinction), Faculty of Medicine and Pharmacy, St-Pierre Hospital, University Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium.ปัจจุบัน เป็นรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ผ่านการตีพีมพ์มากกว่า 30 บทความทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงบทความทางวิทยาศาสตร์และโภชนาการ มากกว่า 2 พันชิ้น และงานเขียนในนิตรสารรายสัปดาห์ 3 ฉบับติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นหนึ่งใน 500 มุสลิมจากทั่วโลกที่มีชื่อปรากฏในทำเนียบมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดสามปีติดต่อกันและเป็นหนึ่งใน 16 มุสลิมจากทั่วโลกและมุสลิมไทยคนเดียวที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อโลก 

2.  ปรัชญาในการดำเนินชีวิต คติพจน์ประจำใจ

ทำงานให้หนัก ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และรู้คุณคน รู้คุณแผ่นดิน เป็นคำสอนที่ได้รับการถ่ายทอดจากบิดามาตั้งแต่ยังเด็กและยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมาโดยตลอด และต้องรู้จักแบ่งปัน รักที่จะให้ ให้กับผู้อื่นด้วย

3. อุปสรรคในชิวิตคืออะไร และสามารถผ่านพ้นประสบการณ์นั้นไปได้อย่างไร

อุปสรรคมีไว้ให้ต่อสู้และฟันฝ่าหลายอย่าง อาทิเช่น การต่อสู้ในการดำเนินการบรรจุให้พนักงานที่ทำงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 25537 จนถึงปัจจุนบัน 25557 ใช้เวลาทั้งหมด 20 ปี พนักงานทั้งหมดเพิ่งจะได้รับการบรรจุเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 นี้เอง

4. หลังจากเปิด AEC แล้ว ฮาลาลไทยจะมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกมาก เพราะตลาดอาหารฮาลาลโลกยังคงเปิดกว้างทั้งในประเทศมุสลิมและประเทศนอกกลุ่มมุสลิมที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่ การเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับฮาลาลจะช่วยให้ประเทศไทยมีความพร้อม สามารถร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแข่งขันกับประเทศคู่แข่งนอกอาเซียน เพื่อให้เราสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดอาหารฮาลาลโลกได้ ทุกภาคส่วนจึงควรหาแนวทางส่งเสริมให้ภาคการส่งออกหันมาให้ความสำคัญกับการติดเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยผ่านกระบวนการรับรองที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานสากล เพื่อรองรับ AEC ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ใน 10 ประเทศเป็นมุสลิม 45%

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 Rss ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 9 Oct 2017

1

1
1
1
ห้องเรียนกฎหมาย

1 Rss ห้องเรียนกฎหมาย

1 19 Jan 2016

1

1
1
1
กิจกรรมเพื่อสังคม

 

 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.