หน้าแรก / บทสัมภาษณ์




“คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว” “รักการพัฒนาชนบทเป็นชีวิตจิตใจ” บทสัมภาษณ์ ดร.กระแส...

1.      ประวัติย่อ

          เกิดที่ขอนแก่น เมื่อปี้พ.ศ.2477 ได้รับรางวัลRamon Magsaysayที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปีพ.ศ. 2516 ในสาขาผู้นำชุมชนยอดเยี่ยม เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดขอนแก่น 2 ครั้ง และของกรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปีพ.ศ.2538 และเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในปีพ.ศ.2544 ต่อมาในปีพ.ศ.2547 ได้รับเครื่องราชฯ “The Grand Cordon of the Order of Rising Sun” จากพระจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่น  ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและประธานศูนย์เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติเอเชีย ประธานมูลนิธิรักษ์ไทย และที่ปรึกษาบริษัทไล บราเธอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

2. ปรัชญา คติพจน์ ในการดำรงชีวิต

          “คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว” “รักการพัฒนาชนบทเป็นชีวิตจิตใจ”

โดยส่วนตัวชอบเป็นครูตั้งแต่เด็ก ก่อนที่จะมาเป็นหมอ – ตอนที่อยู่จุฬา ก็ได้สอนพิเศษตามโรงเรียนกวดวิชาหลายแห่ง รักการสอนมาก จนกระทั่งมีบัตรของครุสภาด้วย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ก็มีงานสอนอยู่บ้าง คิดว่าคงจะต้องเป็นครูสอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปตลอดชีวิต

 

3. เรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิต และผ่านพ้นมาได้อย่างไร

          โดยส่วนตัวเป็นคนง่ายๆ ธรรมดาๆ และนึกเสมอว่าชีวิตไม่ได้สมหวังทุกอย่าง และสำหรับผมแล้ว ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่เลวร้าย แต่ก็ไม่เคยตีโพยตีพาย และคิดว่าสิ่งที่ตนเองทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้ว โดย “ยึดหลักความดี” เรื่อยมา และเรื่อยไป ฉะนั้น จึงไม่เคยบอบช้ำ ไม่เคยขมขื่นชนิดที่ว่ารับไม่ไหว อยู่ที่ไหน ภายใต้สภาวการณ์ใด ก็อยู่ได้ เพราะ “เรา” มาจากฐาน

 

4. มองเมืองไทย ด้านสังคม และเศรษฐกิจ อย่างไรบ้าง

          การเมือง และสังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนา ซึ่งภายใต้กระบวนการนี้ ก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ ประชาธิปไตยของไทยก็เจริญมาแบบนี้ ซึ่งถ้าจะมองประเทศอื่นๆ อย่างเช่น ญี่ปุ่น หรือ อังกฤษ จะเห็นได้ว่า กว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตย ก็ต้องมีการต่อสู้ดิ้นรน ญี่ปุ่นต้องมีการพ่ายแพ้สงครามก่อน มีการล้มตายเป็นจำนวนก่อน ถึงจะได้ประชาธิปไตยเข้ามาในประเทศ ไทยเราก็คงต้องผ่านกระบวนการอีกมากเช่นเดียวกัน

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 Rss ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 9 Oct 2017

1

1
1
1
ห้องเรียนกฎหมาย

1 Rss ห้องเรียนกฎหมาย

1 19 Jan 2016

1

1
1
1
กิจกรรมเพื่อสังคม

 

 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.