หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย
ห้องเรียนกฏหมาย
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

Readmore

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521

Readmore

เกร็ดความรู้กฎหมายสิทธิบัตร

Readmore

เกร็ดความรู้กฎหมายลิขสิทธิ์

Readmore

หลักเกณฑ์การย้ายสถานที่ประกอบการ

Readmore

วีซ่าประเภท การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

Readmore

วีซ่าประเภท การตรวจลงตราประเภทราชการ (Official Visa)

Readmore

วีซ่าประเภท การตรวจลงตราประเภททูต (Diplomatic Visa)

Readmore

 

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 Rss ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 9 Oct 2017

1

1
1
1
ห้องเรียนกฎหมาย

1 Rss ห้องเรียนกฎหมาย

1 19 Jan 2016

1

1
1
1
กิจกรรมเพื่อสังคม
1
1
1
บริการและให้คำปรึกษา

 

 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***