หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

การเสนอคดีต่อศาลส่วนแพ่ง
 

การเสนอคดี ต่อศาลส่วนแพ่ง

โดยหลักการการเสนอคดี ต่อศาลแพ่ง สามารถกระทำได้2วิธี

        วิธีแรก หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกียวกับสิทธิหรือหน้าที่บุคคลใดตามกฎหมายแพ่งก็เสนอ เป็นคดีมีข้อพิพาท โดยทำเป็นคำฟ้องยื่นต่อศาลตาม ป.วิ .พ  มาตรา55 และมาตา172

        วิธีที่ หากบุคคลใดจะใช้สิทธิทางศาลก็เสนอคดีเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทโดยทำเป็นคำร้องขอต่อศาลตามป.วิ.พ  มาตรา55  และมาตรา 188 (1 )ส่วนกรณีคือใดบ้างที่บุคคลจะต้องห้ามใช้สิทธิทางศาลก็ต้องพิจารณาจากกฎหมายสารบัญญัติ กล่าวคือจะต้องมีกฎหมายบัญญัติ รับรองให้ใช้สิทธิทางศาล โดยยื่นคำร้องขอในกรณีนั้นได้ เช่น การร้องขอให้บุคคลใดเป็นบุคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ การร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนสาปสูญ การร้องขอให้จัดตั้งผู้จัดการมรดก  การร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินตาม      ป.พ.พ.มาตรา1382

 

 

 

ที่มา บางส่วนคำบรรยายเนติ  , หนังสือความรู้กฎหมายไทย

บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***