หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

BOIに関する注意事項 9
 
労働許可証の延長申請
• 外国人は、労働許可証の期限が切れる前に、労働許可の延長申請をしなければならない。期限内で申請すれ
ば、許可不許可の結果が登録官が連絡するまで就労することができる。
• 労働許可の延長申請は一回につき2年までの延長を検討する。
• 労働許可なしに就労する外国人は最高5年間の懲役または2,000バーツから10万バーツの罰金、また
は両方に罰される。 
• 労働許可をもっていても登録官が定めた条件、内閣が定めた業種、職種、地区、雇用主を違反した場合、最高2
万バーツの罰金を罰される。 
• 期限が切れてもなお就労し続けたり、登録官や調査官に労働許可証を見せることができなければ1万バーツ
の罰金を罰される。
必要緊急場合の就労
• 必要緊急で15日以内就労するためにタイ入国管理法に基づいて一時滞在査証で入国した外国人が就労する
には、書類を持って局長に申請すれば、15日以内であれば指定した職業で就労することができる。
• 許可する職業は、経営、学術、技術、調達、海外仕事、その他局長がその時々必要に応じて特別に許可した職業。
外国人の雇用主の義務
• 労働許可に指定された職種、地区で労働許可を持った外国人以外の者を就労させてはならない。
• 労働許可をもたない外国人または定められた職種、地区、場所でない就労をさせた雇用主は1人の外国人に
つき1万バーツから10万バーツまでの罰金を罰される。
労働許可を受けた外国人の義務
• 常に許可証を携帯するか、就労場所に保管すること
• 許可証が破損・紛失した場合は15日以内に仮許可証を申請すること
• 許可証で指定した時期で退職した日より7日以内に許可証を返還すること
• 許可された就労形態、業種、雇用主、就労場所と条件で就労すること。変更・追加があれば、登録官から許可を得
ること
- 登録官に許可証の不発行、不認可、不延長、労働許可の取り消しを命じられた場合、再審を請求することが
できる。審査委員会は30日間以内で審査をする。労働許可の取り消しの場合、審査委員会が結果を出すまで就労しても
よい。
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***