หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสอนของพ่อในความทรงจำ

   
       ดรศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา รองประธานกรรมการ .

หอการค้าไทย บอกว่า ปี พ .ศ.2540 ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ
ต้มยำกุ้ง ทรงมีรับสั่งถึงเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความพอประมาณ มีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกัน การดำเนินชีวิต ทั้งส่วนตัวและธุรกิจ ยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมองว่าทุกคนต้องรู้จักตัวตนของตัวเองว่าพอหรือยัง พอระดับ
ไหน และต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานให้คนไทยนับเป็นปรัชญาของโลกที่
สามารถใช้ได้ทุกชาติ ทุกศาสนา และใช้ได้ตลอดกาล


ขอขอบคุณข้อมูลจาก  เดลินิวส์

 

บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.