หน้าแรก / บริการและให้คำปรึกษา / ด้านการลงทุน
Provident Fund
     เป็นรูปแบบการออมระยะยาวประเภทหนึ่ง ที่ลูกจ้างจะถูกหักจากเงินค่าจ้างในอัตรา 3-15 เปอร์เซ็นต์ และนายจ้างจะสมทบในอัตราส่วนที่ไม่น้อยกว่าลูกจ้าง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อนำทั้งสองส่วนมารวมกัน แล้วนำเงินดังกล่าวนี้ ไปให้ “บริษัทจัดการ” ทำการลงทุน เพื่อให้เกิดดอกผลงอกเงยขึ้น ซึ่งจะไม่สามารถถอน หรือ เบิกได้ตามใจชอบ แต่จะได้รับเงินคืนเมื่อสมาชิก (นายจ้าง หรือลูกจ้าง) ถอนออกจากกองทุนดังกล่าว
** หากสนใจติดต่อได้ที่ : ตี๋ 086-844-1313 **
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.