หน้าแรก / บริการและให้คำปรึกษา/รับแปลภาษา
 

รับแปลเอกสาร

บริการรับแปลเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส เป็นต้น หรือการแปลเอกสารจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองความถูกต้องแห่งเอกสารที่แปล รวมถึงบริการแปลเอกสารโดยผ่านการรับรองของกรมการกงสุลหรือสถานทูตต่าง ๆ
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 085-686-0400, 086-792-0269, 02-255-9681
หรือ email : design.lbc@gmail.comarisa.lbc@gmail.com

บริการงานแปลเอกสารต่าง ๆ

 • แปลเนื้อหาเว็บไซต์
 • เนื้อหาเว็บไซต์ต่างๆ เช่น อัพเดทเนื้อหา

 • แปลเอกสารราชกาลสถานทูต
 • เอกสารราชการ(ในธุรกิจ) ต่างๆ เช่น จดหมายราชการ / ใบทะเบียนการค้า / ภพ.20 / ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน / หนังสือรับรองบริษัท / หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ข้อบังคับบริษัท / หนังสือรับรองตรายาง / งบการเงิน / รายงานการประชุม
   เอกสารส่วนบุคคล เช่น ใบ สด. / ใบเกิด(สูจิบัตร) / ทะเบียนบ้าน / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

 • แปลเอกสารอื่น ๆ
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบปริญญาบัตร / ใบแสดงผลการศึกษา / ใบรับรองผลการศึกษา

         อัตราบริการแปลเอกสาร

  ประเภท/ชนิดของเอกสาร ภาษา ราคา(โดยประมาณ)
  *แบบรับรองเอกสาร
  ราคา(โดยประมาณ)
  *แบบไม่รับรองเอกสาร
  จดหมายราชการ / ใบทะเบียนการค้า / ภพ.20 / หนังสือรับรองบริษัท / หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น / ข้อบังคับบริษัท / หนังสือรับรองตรายาง / งบการเงิน / รายงานการประชุม / ใบ สด. / ใบเกิด(สูจิบัตร) / ทะเบียนบ้าน / ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ใบปริญญาบัตร / ใบแสดงผลการศึกษา / ใบรับรองผลการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย TH <-> JP 8xx บาท/หน้า A4 800 บาท/หน้า A4
  EN <-> JP 8xx บาท/หน้า A4 800 บาท/หน้า A4
  TH <-> EN 7xx บาท/หน้า A4* 700 บาท/หน้า A4*
  TH <-> CN 8xx บาท/หน้า A4 800 บาท/หน้า A4
  TH <-> VN 8xx บาท/หน้า A4 800 บาท/หน้า A4

  แปลเอกสาร 10 หน้าขึ้นไป มีส่วนลด!! สอบถามโทร 02-255-9681, 085-686-0400 (ติดต่อแผนกแปลเอกสาร)
  หมายเหตุ : ราคาข้างต้นนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ลูกค้าที่ใช้บริการแปลเอกสารบางส่วน
      นี่คือลูกค้าของเราบางส่วนที่ใช้บริการการแปลเอกสารของเรา โดยทีมแปลเอกสารมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายองค์กร หน่วยงาน บุคคลทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ใช้บริการการแปลเอกสารจากเรา

  - สายการบินบางกอกแอร์เวย์

  - Nikon (Thailand) Co., Ltd.

  - Uni-Charm (Thailand) Co., Ltd.

  - Thailand Canoe Association

  - ACNeilsen (Thailand) Co., Ltd.

  - Thai Kajima Co.,Ltd.

  - JWT Thailand Ltd.

  - Riei Co., Ltd.

  Other Our Service :

  Rental Office

  E-Office System

  Law Consulting

  Interpreter

   
    ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
  หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
    E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
  © 2008 Laibros.com, All rights reserved.
  _
  ***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
  Name
  ***
  E-mail
  ***
  Phone Number
  ***
  Message
  ***